Categories
Zespoły

Projekt: LaminarBox

LaminarBox to marketplace, który łączy klientów poszukujących drogi do zbudowania własnego oprogramowania z software house’ami.

Innowacyjny AI asystent wykorzystuje LLM (duży model językowy) i działa jako tłumacz między językiem naturalnym a technicznymi wymaganiami projektu, umożliwiając nawet laikom precyzyjne zdefiniowanie potrzeb, które są następnie przekształcane w techniczną specyfikację projektu.

Z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, opracowany model przetwarza duże ilości tekstowych danych w precyzyjne specyfikacje techniczne. Następnie, na bazie tych specyfikacji, dobiera najlepsze firmy na rynku, które są w stanie zrealizować i dostarczyć zaprojektowane przez klienta rozwiązanie.

Asystent AI prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces wywiadu, zadając pytania i wyjaśniając niejasności, a następnie wykorzystuje te informacje do wygenerowania dokładnej specyfikacji projektu. Dzięki temu każda strona ma jasny obraz tego, co jest oczekiwane i jakie są kluczowe cele projektu. Na koniec rozmowy generowane jest podsumowanie przy użyciu języka naturalnego, aby użytkownik mógł potwierdzić poprawność rozumowania.

Na rynku nie ma jeszcze aplikacji, która jest dostosowana do roli project managera/analityka zajmującego się zbieraniem specyfikacji projektów od klientów. Celem jest zbudowania narzędzia w taki sposób, żeby samo było w stanie przeprowadzić użytkownika przez cały proces, nawet jeżeli użytkownik operuje niewielką wiedzą domenową.

Brak barier językowych powoduje, że użytkownik może przeprowadzić konwersację w swoim języku a system wygeneruje specyfikacje techniczną projektu i ewentualnie przetłumaczy na język stosowany w kraju pochodzenia software house’u. Dzięki temu firmy mogą łatwiej współpracować z międzynarodowymi zespołami i dostawcami, co zwiększa ich potencjał na rynku globalnym.

LaminarBox – most między wizją a realizacją projektu IT

Demokratyzacja tworzenia oprogramowania umożliwia każdemu zdefiniowanie i realizację swojego projektu IT, co jest szczególnie korzystne dla małych i średnich firm, które nie dysponują dużymi zasobami na wewnętrzne zespoły IT. Dzięki temu więcej firm może skorzystać z zaawansowanych rozwiązań technologicznych, co przyczynia się do wzrostu innowacji w gospodarce.

Poprzez ułatwienie współpracy międzynarodowej, projekt może przyczynić się do globalizacji polskiej gospodarki i zwiększenia jej udziału w gospodarce cyfrowej. Na przykład zleceniodawcy z USA, Niemiec, Francj mogą bez większych problemów tworzyć zlecenia, które mogą zostać zrealizowane bez dodatkowych barier przez polskie przedsiębiorstwa.

Lider projektu: Adam Kubiak

Categories
Zespoły

Projekt: Swiftsizzle

Swiftsizzle ma na celu zrewolucjonizować branżę zamawiania i dostaw jedzenia, łącząc restauracje z klientami za pośrednictwem aplikacji i systemu POS.

Aplikacja ma pomóc klientom podejmować świadome decyzje dotyczące tego co jedzą, a jednocześnie usprawnić proces zamawiania i uczynić go bardziej spersonalizowanym.

Z kolei właściciele restauracji, dzięki aplikacji, otrzymają informacje cenne dla ich działalności, takie jak: analiza sprzedaży, zarzadzanie rezerwacjami czy aktualizacje menu.

At our startup, we are revolutionizing the food delivery and ordering industry by connecting restaurants with customers through our innovative app and POS system. We understand the challenges that both parties face in this industry, and our solution addresses them all. For customers, we help them make informed decisions about what they eat, while also making the ordering process more convenient and personalized. For restaurant owners, we provide valuable insights into their business, such as sales analytics, table reservation management, and menu updates. By leveraging AI technology, we are able to improve the overall experience for both customers and restaurant owners, while also making the industry more accessible and health-aware. Our mission is to create a more seamless, efficient, and enjoyable food delivery and ordering experience for everyone involved.

Lider: Isam Saber

Strona: https://swiftsizzle.com/

Categories
Zespoły

Projekt: Tworzymy Nadzieję2

Jest to model konwersacyjnej sztucznej inteligencji zdolny do oferowania doradztwa zawodowego i z zakresu prawa pracy.

Automatyzacja doradztwa znacznie ułatwia pracę związków zawodowych i organizacji pozarządowych, które świadczą takie usługi na rzecz swoich członków oraz dla osób potrzebujących (np. w trudnej sytuacji zawodowej czy podczas mediacji strajkowych). ,

Doradztwo wymaga znajomości prawa i specyfiki branżowej, dlatego jest czasochłonne i niesie ze sobą ryzyko ludzkiego błędu. Automatyzacja umożliwia oferowanie doradztwa skalowalnego, dostępnego, opierającego się o bazę zweryfikowanych i bezpiecznych danych, zatem znacznie redukuje pracę niezbędną, ale rutynową i nierozwojową.

Parametry Nadziei2: min. 6 mld parametrów, baza danych treningowych: ok. 15 tys. instrukcji Q&A, silnik LLM (wielki model językowy) równoważny GPT-J.

Lider projektu: Jan Zygmuntowski

CoopTech Hub (operator: PLZ Spółdzielnia)

Categories
Zespoły

Projekt: M-A-AI-D  (meta-analysis-AI-driven)

Celem jest stworzenie rozwiązania, które za pomocą odpowiednio skonstruowanego algorytmu przeszukiwałoby dostępne bazy danych medycznych, przeprowadzałoby selekcję i analizę wyników znalezionych artykułów. Dzięki zastosowaniu AI zminimalizowane zostałoby ryzyko błędu, co zwiększyłoby naukową wartość analizy. Wynik mógłby być wykorzystany do opracowania kolejnych, lepszych rekomendacji, które zwiększą jakość opieki nad pacjentem, docelowo zwiększając jakość jego życia i sprawność procesu leczniczego.

Każdego roku w czasopismach medycznych publikowane jest ponad 1,5 miliona artykułów. Liczba ta rośnie z roku na rok. Coraz trudniejsze staje się nadążanie za ogromem nowych informacji docierających z laboratoriów, szpitali, uniwersytetów, czy od firm farmaceutycznych. Na brak czasu na uaktualnienie swojej wiedzy szczególnie mocno cierpią klinicyści, którzy swoją uwagę muszą poświęcać w szczególności pacjentowi.

Pomocą dla takich osób okazują się wytyczne towarzystw naukowych, które w skrótowy sposób opisują najnowsze doniesienia na temat epidemiologii, nowych sposobów leczenia i patogenezy różnych chorób. Wytyczne te opracowywane są na podstawie dowodów naukowych, spośród których największą wartość mają meta-analizy. Są to analizy wyników różnych badań dotyczących tej samej lub bardzo podobnej tematyki. Zbierają one, asymilują i podsumowują dowody naukowe z różnych artykułów. Za pomocą takiego badania rozwiewa się wątpliwości na temat nowych sposobów leczenia, gdy w różne badania wykazują różną jego skuteczność. Wykorzystując do analizy grupy badawcze z różnych badań, zwiększamy siłę dowodu naukowego i zwiększamy szansę na uzyskanie istotności statystycznej.

Opracowanie takiej analizy jest czasochłonne, lecz stosunkowo proste. Należy w pierwszej kolejności przeprowadzić przegląd literatury i zebrać artykuły, które odpowiadają na nasze pytanie kliniczne. Zazwyczaj wyszukiwarki baz danych dostarczają wtedy kilkaset artykułów. Różne bazy danych dostarczają różne artykuły, dlatego istotne jest, aby nie ograniczać się tylko do jednego źródła. Następnie przeprowadzana jest selekcja na podstawie kryteriów ustalanych przez badaczy, co redukuje ilość artykułów wykorzystywanych następnie do analizy. Na sam koniec wyniki wybranych badań są zbierane, porównywane, analizowane zbiorczo i przedstawiane najczęściej w formie wykresu, który obrazuje wynik uzyskany z analizy.

Niestety, na każdym etapie konstruowania analizy istnieje ryzyko błędu, spowodowane głównie przez czynnik ludzki. Na przykład pominięcie kilku ważnych artykułów na etapie przeglądu literatury może zaważyć na wyniku. Istnieje ryzyko błędnego przypisania wartości liczbowej – wyniku leczenia, bądź liczebności grupy badanej, Analiza statyczna i analiza wyniku końcowego również są potencjalnymi źródłami błędów.

Z tego powodu sztuczna inteligencja może znaleźć zastosowanie w opracowywaniu takich analiz.

Lider projektu: Michał Fornalik

Categories
Zespoły

Projekt: To Save the Forests

Celem projektu jest poszukiwanie alternatywnych materiałów budowlanych dla drewna.

U podstaw projektu leży idea produkcji ekologicznej, w pełni biodegradowalnej płyty budowlanej na wzór MFP Pfleiderer. Podstawową różnicą miałby być skład płyty, gdyż powstałaby ona z odpadów – kawałków suszonych łodyg topinamburu. Spoiwo używane do produkcji płyt ma być wolne od formaldehydu i ograniczać się do ekożywicy i utwardzacza.

Projekt mógłby przyczynić się do ograniczenia wycinki i dewastacji lasów z powodów konsumpcyjnych. Płyty wiórowe co prawda są wytwarzane z odpadów drewnianych, jednak by otrzymać wióry, konieczne jest ścięcie drzewa.  

Topinambur jest rośliną łatwą w uprawie, niewymagającą, bardzo dobrze znosi upały oraz mrozy. Nadaje się do rekultywacji terenów silnie zasolonych. Dzięki właściwościom fitoremediacyjnym pochłania ropopochodne szkodliwe związki organiczne.

Jeśli badania powiodą się, celem projektu jest również stworzenie wielu rodzajów płyt budowlanych (o różnych właściwościach technicznych) oraz innego produktu – płyty meblowej.

Byłaby to też oferta umożliwiająca klientowi wybór, jeśli chciałby kupić naturalne oraz produkowane bez szkodliwych substancji (formaldehyd) płyty budowlane do budowy np. altanki ogrodowej, konstrukcji szkieletowej domu, poszycia dachów, ścian, stropów i podłóg itd.

Lider projektu: Aleksandra Laber

Categories
Zespoły

Projekt: Futire Voice

Celem projektu jest stworzenie programu, który przy pomocy sztucznej inteligencji będzie w stanie rozwiązać problem braku głosu, umiejętności czy kreatywności przy tworzeniu nowych utworów.

Sztuczna inteligencja byłaby w stanie stworzyć utwór, który człowiek chciałby zrealizować, ale nie posiadałby wystarczających umiejętności.

Aplikacja (i portal) byłyby „nowym Spotify” z wykorzystaniem AI dla branży rozrywkowej.

Lider projektu: Mateusz Dubiał

Categories
Zespoły

Projekt: Live.Market

Jest to kompleksowa platforma do VideoCommerce. Jej twórcy dostarczają interaktywny player video, aplikację do zbierania treści video od twórców oraz panel administracyjny. Ponadto dostarczają rozwiązania dla Retailerów w modelu SaaS.

Live.Market umożliwia również stworzenie minisklepu internetowego na dowolnej domenie dla firm lub twórców, które dotychczas takiego nie posiadały. Wpisuje się również w trendy Creator Economy, D2C.

Lider projektu: Krzysztof Nowicki

https://live.market

Categories
Zespoły

Projekt: Co to

Aplikacja „coto” to udogodnienie dla osób niewidomych i niedowidzących, które pozwala na rozpoznawanie produktów za pomocą kodów kreskowych i asystenta głosowego.

Dzięki prostemu interfejsowi i intuicyjnemu menu, aplikacja zapewnia szybkie i bezproblemowe korzystanie z niej przez osoby z dysfunkcjami wzroku. Bezpośredni kontakt z użytkownikami możliwy jest poprzez funkcję asystenta głosowego i możliwość zgłaszania uwag i sugestii.

Aplikacja „coto” pozwala też na rozpoznanie produktów za pomocą skanowania kodów kreskowych, co ułatwia osobom niewidomym i niedowidzącym dokonywanie zakupów, a także daje sklepom możliwość zaoferowania dodatkowej usługi swoim klientom. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników, a dla sklepów istnieje opcja integracji aplikacji z ich systemami.

Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi, pozwala na utrzymywanie dobrych relacji z klientami i docieranie do większej liczby potencjalnych użytkowników.

Kluczowe działania deklarowane przez twórców to: ciągły rozwój i doskonalenie algorytmów rozpoznawania produktów, pozyskiwanie klientów biznesowych, utrzymywanie dobrych relacji z klientami i użytkownikami aplikacji, rozwijanie nowych funkcjonalności.

Lider projektu: Paweł Łoś

Strona : Coto.org.pl

Categories
Zespoły

Projekt: Check Up Know

Check Up Know jest to aplikacja mobilna do monitorowania zdrowia oraz rekomendowania badań  w celu zaplanowania „samodzielnego” screeningu stanu zdrowia, rekomendacji badań, analizy, archiwizacji i umawiania usług.

Aplikacja Check Up Know jest odpowiedzią na problemy pacjentów związane z potrzebą samodzielnego wykonywania screeningu swojego stanu zdrowia. Dzięki zastosowaniu AI, zarekomenduje pacjentowi badania laboratoryjne, podstawowe i rozbudowane, które pacjent, określając swój stan zdrowia, wiek, choroby, powinien wykonać,  czy też wskaże niezbędne badania obrazowe, np. 40+ badania prostaty, coroczne badania piersi.

Ponadto Check Up Know będzie miało funkcję wycenienia badań czy też pakietów badań, ostateczna decyzja o wyborze będzie należała do pacjenta. Wyniki badań będą dostępne bezpośrednio w aplikacji, która oczywiście „da znać” pacjentowi (push noitification), że są gotowe. W zależności od preferencji będzie opcja przesłania ich na maila lub sms.

Warto podkreślić, że wraz z wynikami pacjent otrzyma również informację o wynikach odbiegających od normy lub takich, które wymagają natychmiastowej konsultacji z lekarzem, wezwania pomocy.

Pacjent będzie miał również możliwość (dzięki AI) porównania (raport z badań) wyników obecnych z przeprowadzonymi wcześniej i zrobionymi w różnych punktach. W zależności od trendu, otrzyma również dalsze rekomendacje, m.in. do konsultacji czy wizyty z lekarzem. Innowacją jest to, że pacjent będzie mógł wykonać badania w  różnych laboratoriach, ale wyniki będą w jednym miejscu, a wyniki tych samych testów, z różnych miejsc, będą również możliwe do porównania. Warunkiem będzie wykonanie badań przy wykorzystaniu aplikacji Check Up Now.

Lider projektu: Iwona Dziedzic-Gawryś

Categories
Zespoły

Projekt: Upmedic.io

Upmedic dostarcza oprogramowanie stworzone z lekarzami dla lekarzy. Zadaniem twórców jest ułatwienie życia medykom i usprawnienie pracy dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii w celu zautomatyzowania prozaicznych zadań ich codziennej pracy.

Podstawowym produktem jest inteligentny system do tworzenia dokumentacji medycznej dla lekarzy (różnych specjalizacji). Ma na celu poprawę produktywności lekarzy i jakości dokumentacji tworzonej dzięki strukturyzacji opartej na NLP i ML. Korzystając z szablonów stworzonych przez specjalistów oraz bazy słownictwa opartej o literaturę naukową, możliwe jest ograniczenie pisania o 95 proc. oraz 3 razy przyspieszenie tworzenie opisów diagnostycznych (upmedic = 1000 znaków/min), poprawiając jednocześnie jakość samych opisów.

Edytor upmedic zmniejsza liczbę błędów i ustandaryzowaną terminologię opartą na SNOMED CT, co dodatkowo ułatwia innym lekarzom i samym pacjentom zrozumienie generowanej dokumentacji. System wymaga wprowadzenia tylko niewielkiej ilości danych. Co więcej, umożliwia automatyczne rozpoznawanie mowy i konwersję mowy na tekst. Pozwala również lekarzowi dołączyć zdjęcia do raportu końcowego w celu uzyskania jeszcze jaśniejszego wyjaśnienia pacjentowi lub innemu lekarzowi.

Lider projektu: Paweł Paczuski

Strona: Upmedic.io

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki –
Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator AI i Blockchain

DOFINANSOWANIE: 800 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 920 000,00 ZŁ