Check Up Know jest to aplikacja mobilna do monitorowania zdrowia oraz rekomendowania badań  w celu zaplanowania „samodzielnego” screeningu stanu zdrowia, rekomendacji badań, analizy, archiwizacji i umawiania usług.

Aplikacja Check Up Know jest odpowiedzią na problemy pacjentów związane z potrzebą samodzielnego wykonywania screeningu swojego stanu zdrowia. Dzięki zastosowaniu AI, zarekomenduje pacjentowi badania laboratoryjne, podstawowe i rozbudowane, które pacjent, określając swój stan zdrowia, wiek, choroby, powinien wykonać,  czy też wskaże niezbędne badania obrazowe, np. 40+ badania prostaty, coroczne badania piersi.

Ponadto Check Up Know będzie miało funkcję wycenienia badań czy też pakietów badań, ostateczna decyzja o wyborze będzie należała do pacjenta. Wyniki badań będą dostępne bezpośrednio w aplikacji, która oczywiście „da znać” pacjentowi (push noitification), że są gotowe. W zależności od preferencji będzie opcja przesłania ich na maila lub sms.

Warto podkreślić, że wraz z wynikami pacjent otrzyma również informację o wynikach odbiegających od normy lub takich, które wymagają natychmiastowej konsultacji z lekarzem, wezwania pomocy.

Pacjent będzie miał również możliwość (dzięki AI) porównania (raport z badań) wyników obecnych z przeprowadzonymi wcześniej i zrobionymi w różnych punktach. W zależności od trendu, otrzyma również dalsze rekomendacje, m.in. do konsultacji czy wizyty z lekarzem. Innowacją jest to, że pacjent będzie mógł wykonać badania w  różnych laboratoriach, ale wyniki będą w jednym miejscu, a wyniki tych samych testów, z różnych miejsc, będą również możliwe do porównania. Warunkiem będzie wykonanie badań przy wykorzystaniu aplikacji Check Up Now.

Lider projektu: Iwona Dziedzic-Gawryś

Podobne artykuły:

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki –
Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator AI i Blockchain

DOFINANSOWANIE: 800 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 920 000,00 ZŁ