Jest to model konwersacyjnej sztucznej inteligencji zdolny do oferowania doradztwa zawodowego i z zakresu prawa pracy.

Automatyzacja doradztwa znacznie ułatwia pracę związków zawodowych i organizacji pozarządowych, które świadczą takie usługi na rzecz swoich członków oraz dla osób potrzebujących (np. w trudnej sytuacji zawodowej czy podczas mediacji strajkowych). ,

Doradztwo wymaga znajomości prawa i specyfiki branżowej, dlatego jest czasochłonne i niesie ze sobą ryzyko ludzkiego błędu. Automatyzacja umożliwia oferowanie doradztwa skalowalnego, dostępnego, opierającego się o bazę zweryfikowanych i bezpiecznych danych, zatem znacznie redukuje pracę niezbędną, ale rutynową i nierozwojową.

Parametry Nadziei2: min. 6 mld parametrów, baza danych treningowych: ok. 15 tys. instrukcji Q&A, silnik LLM (wielki model językowy) równoważny GPT-J.

Lider projektu: Jan Zygmuntowski

CoopTech Hub (operator: PLZ Spółdzielnia)

Podobne artykuły:

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki –
Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator AI i Blockchain

DOFINANSOWANIE: 800 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 920 000,00 ZŁ