Q&A. Pytania i odpowiedzi

Q&A. Pytania i odpowiedzi

Dla kogo jest program akceleracyjny?

Program jest przeznaczony dla osób i zespołów posiadających pomysł lub prototyp produktu opartego na danych , sztucznej inteligencji (AI) lub technologii Blockchain.

Do kiedy mogę aplikować?

Aplikacje będą przyjmowane do 7 czerwca. W poniedziałek 12 czerwca zakwalifikowane osoby i zespoły otrzymają informację potwierdzającą udział w programie. Pierwsze spotkanie odbędzie się online 15 czerwca.

Jak będzie przebiegał program akceleracyjny?

W trakcie programu zaczynającego się 15 czerwca a kończącego się w grudniu uczestnicy przejdą przez program szkoleniowy realizowany przez akademików z renomowanych uczelni zagranicznych i polskich oraz praktyków biznesu. Struktura programu zakłada rozwój koncepcji biznesowej do poziomu dojrzałości niezbędnej do prezentacji jej funduszom Venture Capital w trakcie Demo Day w grudniu. Uczestnicy będą pracować nad koncepcją przy pomocy mentorów i funduszy VC.

Czy po zakończeniu programu mam zagwarantowane finansowanie przez fundusz VC?

Nie. Fundusze VC współpracujące z Akceleratorem nie mają obowiązku zainwestowania w projekty programu w trakcie akceleracji. Fundusze i zespoły zachowują prawo swobodnego zawierania umów. 

Czy muszę zapłacić za udział w programie akceleracyjnym?

Nie. Udział w programie jest bezpłatny. Akcelerator nie pobiera opłat ani nie oczekuje udziałów w spółkach. Program jest finansowanych z grantu Ministra  Edukacji i Nauki.

Jak wygląda DemoDay?

To wydarzenie, które odbędzie się w grudniu. Demo Day zakończy program akceleracyjny. Tego dnia zaprezentowane będą wyniki prac zespołów w obecności mentorów, przedstawicieli funduszy venture capital oraz firm mogących być zainteresowanych komercjalizacją rozwiązań. Prezentowane projekty będą rozwijane w trakcie programu akceleracyjnego przy pomocy mentorów oraz zespołu programu akceleracyjnego.

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki –
Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator AI i Blockchain

DOFINANSOWANIE: 800 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 920 000,00 ZŁ