Categories
Zespoły

Projekt: Upmedic.io

Upmedic dostarcza oprogramowanie stworzone z lekarzami dla lekarzy. Zadaniem twórców jest ułatwienie życia medykom i usprawnienie pracy dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii w celu zautomatyzowania prozaicznych zadań ich codziennej pracy.

Podstawowym produktem jest inteligentny system do tworzenia dokumentacji medycznej dla lekarzy (różnych specjalizacji). Ma na celu poprawę produktywności lekarzy i jakości dokumentacji tworzonej dzięki strukturyzacji opartej na NLP i ML. Korzystając z szablonów stworzonych przez specjalistów oraz bazy słownictwa opartej o literaturę naukową, możliwe jest ograniczenie pisania o 95 proc. oraz 3 razy przyspieszenie tworzenie opisów diagnostycznych (upmedic = 1000 znaków/min), poprawiając jednocześnie jakość samych opisów.

Edytor upmedic zmniejsza liczbę błędów i ustandaryzowaną terminologię opartą na SNOMED CT, co dodatkowo ułatwia innym lekarzom i samym pacjentom zrozumienie generowanej dokumentacji. System wymaga wprowadzenia tylko niewielkiej ilości danych. Co więcej, umożliwia automatyczne rozpoznawanie mowy i konwersję mowy na tekst. Pozwala również lekarzowi dołączyć zdjęcia do raportu końcowego w celu uzyskania jeszcze jaśniejszego wyjaśnienia pacjentowi lub innemu lekarzowi.

Lider projektu: Paweł Paczuski

Strona: Upmedic.io

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki –
Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator AI i Blockchain

DOFINANSOWANIE: 800 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 920 000,00 ZŁ