Categories
Zespoły

Projekt: Swiftsizzle

Swiftsizzle ma na celu zrewolucjonizować branżę zamawiania i dostaw jedzenia, łącząc restauracje z klientami za pośrednictwem aplikacji i systemu POS.

Aplikacja ma pomóc klientom podejmować świadome decyzje dotyczące tego co jedzą, a jednocześnie usprawnić proces zamawiania i uczynić go bardziej spersonalizowanym.

Z kolei właściciele restauracji, dzięki aplikacji, otrzymają informacje cenne dla ich działalności, takie jak: analiza sprzedaży, zarzadzanie rezerwacjami czy aktualizacje menu.

At our startup, we are revolutionizing the food delivery and ordering industry by connecting restaurants with customers through our innovative app and POS system. We understand the challenges that both parties face in this industry, and our solution addresses them all. For customers, we help them make informed decisions about what they eat, while also making the ordering process more convenient and personalized. For restaurant owners, we provide valuable insights into their business, such as sales analytics, table reservation management, and menu updates. By leveraging AI technology, we are able to improve the overall experience for both customers and restaurant owners, while also making the industry more accessible and health-aware. Our mission is to create a more seamless, efficient, and enjoyable food delivery and ordering experience for everyone involved.

Lider: Isam Saber

Strona: https://swiftsizzle.com/

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki –
Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator AI i Blockchain

DOFINANSOWANIE: 800 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 920 000,00 ZŁ