Jest to kompleksowa platforma do VideoCommerce. Jej twórcy dostarczają interaktywny player video, aplikację do zbierania treści video od twórców oraz panel administracyjny. Ponadto dostarczają rozwiązania dla Retailerów w modelu SaaS.

Live.Market umożliwia również stworzenie minisklepu internetowego na dowolnej domenie dla firm lub twórców, które dotychczas takiego nie posiadały. Wpisuje się również w trendy Creator Economy, D2C.

Lider projektu: Krzysztof Nowicki

https://live.market

Podobne artykuły:

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki –
Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator AI i Blockchain

DOFINANSOWANIE: 800 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 920 000,00 ZŁ