Kategorie
Zespoły

Automatyzacja transakcji na rynku kryptowalut z wykorzystaniem AI

Kryptowaluty od kilku lat kuszą inwestorów możliwością szybkiego zysku przy niewielkim wkładzie własnym. Jednak jak każda inwestycja i ta wiąże się z ryzykiem. Do podejmowania dobrych decyzji potrzebne są wiedza i czas na przeanalizowanie bieżącej sytuacji i wskaźników.

Nasz zespół projektowy zamierza opracować narzędzie, które będzie zintegrowane z giełdą kryptowalut. Z jego pomocą będzie można automatycznie zlecać transakcje według ustaleń inwestora. Automat będzie stale monitorował rynek, a w momencie, kiedy wystąpią zdarzenia skonfigurowane przez inwestora, złoży transakcje kupna lub sprzedaży (np. kiedy nastąpi wzrost aktywa o 5 procent automat się aktywuje). Do narzędzia zostanie zaimplementowany model sztucznej inteligencji, który będzie wspomagał inwestora i będzie wskazywał zachowania rynku na podstawie różnych analiz.

Drugim filarem projektu będzie rozwiązanie oparte o AI, które będzie analizowało nastroje rynku dla danego aktywa. I na podstawie otrzymanych danych będzie wskazywało przyszłe zachowanie się danego aktywna.

Kategorie
Zespoły

Superhumin. Aplikacja dla rolników o pielęgnacji i nawożeniu

Coraz więcej osób interesuje się uprawą roślin. W sezonie letnim balkony i przydomowe ogródki zapełniają się roślinami ozdobnymi i jadalnymi. Te pierwsze cieszą oczy i pomagają się zrelaksować, podczas gdy druga grupa owocując dostarcza właścicielom cennego pożywienia. Jednak, by pełnić swoją rolę rośliny potrzebują odpowiedniej pielęgnacji i nawożenia.

Zgłoszony przez nas projekt przewiduje stworzenie aplikacji wspomagającej rolników, ogrodników i plantatorów (także zajmujących się tą dziedziną amatorsko) w ich dokonaniach. Aplikacja będzie wyposażona w kompendium wiedzy, w którym będą znajdowały się informacje na temat: nawadniania, zalecanego nawożenia, czy polecanych do zastosowania środków ochrony roślin oraz niezbędnych zabiegów. Dodatkowo przewidujemy  miejsce na notatki i inne funkcjonalności.

Kategorie
Zespoły

Aplikacja audio do odczytu treści pisanych

Słuchanie ma tę przewagę nad czytaniem, że nie angażuje oczu, przez co wymaga mniejszego zaangażowania. Czynność tę można wykonywać w towarzystwie innych aktywności np. biegania czy jazdy samochodem. Rosnąca popularność podcastów i audiobooków pokazuje, że Polacy przekonują się do korzystania z informacji prezentowanych w formie głosowej. Rosnący trend jeszcze długo nie zastąpi treści pisanych, które przeważają w internecie.

Zgłoszony projekt to aplikacja konwertująca treści publikowane w internecie w formie pisemnej na format audio. Rozwiązanie korzystające z machine learning, big data i AI, automatycznie przekształci publikacje w treści audio do odsłuchania w telefonie, samochodowym systemie audio czy przez smart speakers.

Aplikacja zapewni odbiorcom dostęp i korzystanie z wybranych treści według ich własnego wyboru, predefiniując je według: tematu, ważności wydarzeń i źródła treści. Dodatkowo określi ich długość i czas wykorzystania. Przykład: najważniejsze 5 wiadomości dnia z kraju i ze świata w nie dłużej niż 5 minut.

Przewidujemy stworzenie rozwiązania w popularnych systemach operacyjnych: Android, Apple, Microsoft.

Kategorie
Zespoły

Moovee Med. Planowanie operacji ortopedycznych w modelu SaaS

Moovee Med to rozwiązanie ułatwiające i przyspieszające planowanie operacji ortopedycznych, w szczególności zabieg osteotomii.  Osteotomia to zabieg korekcji kolan szpotawych i koślawych polegający na nacięciu kości oraz ustabilizowanie operowanego miejsca. Osteotomii używa się także w przypadkach zmian zwyrodnieniowych oraz dysplazji stawu biodrowego. Kąt nacięcia kości wyznacza się porównując oś mechaniczna kończyny i oś faktyczną kończyny na zdjęciach RTG. Wykonywane jest to manualnie za pomocą prostych narzędzi software’owych. 

Projekt naszego zespołu przyspiesza proces przygotowania zabiegu osteotomii poprzez wykorzystanie autorskich technologii pomiaru parametrów biomechanicznych. Technologia opiera się na analizie obrazów, sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym i pozwala na wyznaczenie z wysoką dokładnością wartości niezbędnych do zaplanowania zabiegu.

Moovee Med to narzędzie w architekturze SaaS, za pomocą którego placówka medyczna przekaże do chmury obliczeniowej zdjęcia RTG, wyniki MRI oraz sekwencje wideo przedstawiające mechanikę chodu. Algorytmy analizy obrazów oraz sztucznej inteligencji (w tym autorski algorytm Moovee) określą przebieg osi mechanicznej oraz rzeczywistej w kończynie pacjenta w oparciu o obliczenia biomechaniczne.

Następnie wyniki obliczeń naniesione na zdjęcia RTG zostaną przekazywane do placówki medycznej celem weryfikacji. Na podstawie zweryfikowanych i zatwierdzonych przez lekarza danych wykonywany będzie plan operacji oraz parametryzowane modele klinów, przymiarów do piły oraz (lub) wkładek ortopedycznych, które następnie drukowane będą na drukarce 3D z wykorzystaniem certyfikowanych filamentów przeznaczonych do druku materiałów medycznych.

Odbiorcami narzędzia są: kliniki ortopedyczne, szpitale z oddziałami ortopedycznymi, poradnie fizjoterapeutyczne.

Kategorie
Zespoły

MobilGo. Platforma współdzielonej mobilności w modelu MasS

Jak przemieszczać się taniej? – na to pytanie szukają odpowiedzi nie tylko mieszkańcy i turyści, ale także podmioty odpowiedzialne za komunikację zbiorową. A gdyby tak przerzucić transport do taksówek, wykorzystując podczas przejazdu wszystkie dostępne w pojeździe miejsca? Opracowana przez nasz zespół aplikacja MobilGo to próba znalezienia złotego środka.

MobilGO jest alternatywą dla przejazdów indywidualnych oraz zbiorowych, zastępując nierentowne linie autobusowe. Zgłoszony przez nasz zespół projekt to platforma współdzielonej mobilności działająca w modelu MasS. Pomysł przypomina miejski BlaBlaCar, gdzie za jednakową, niską cenę wynajmujemy miejsce siedzące w taksówce. Odwróciliśmy sposób zamawiania taksówki, dlatego dane o przejazdach otrzymujemy z wyprzedzeniem. A na ich podstawie możemy ułożyć dokładną trasę przejazdu dla kilku osób. 

Dzięki jednakowej cenie, wprowadziliśmy rozwiązanie GO-kod umożliwiające zakup przejazdu dla osoby trzeciej. Rozwiązanie mogą wykorzystywać firmy oraz samorządy. Usługa funkcjonuje dzięki algorytmowi zbierania miejskich danych i układania optymalnych tras przejazdu z ich wykorzystaniem.

Kategorie
Zespoły

Let’s meet! Segregowanie wydarzeń kulturalnych

W natłoku odbywających się wydarzeń muzycznych ciężko odnaleźć te, które wzbudzą nasze zainteresowanie. Aplikacja zaproponowana przez nasz zespół projektowy będzie automatycznie agregować i segregować informacje kulturalne, by następnie proponować użytkownikowi tylko te, które odpowiadają jego preferencjom.

Podczas selekcji wykorzystywane będą informacje zbierane podczas śledzenia aktywności użytkownika. W szczególności będą analizowane: lokalizacja, oglądane wydarzenia, kliknięcie w wydarzenia, ulubieni wykonawcy. Zależy nam na znalezieniu korelacji pomiędzy użytkownikiem, a danym wydarzeniem muzycznym i przekazywanie zindywidualizowanych sugestii bez ograniczania się do „bańki informacyjnej”.

Kategorie
Zespoły

Emotiv: Oko, ekran, emocje

Badania eye-trackingowe, czyli analizujące ruch gałek ocznych, są źródłem ogromnej ilości danych, co do zachowań użytkowników. Rozwiązanie, nad którym pracujemy, to system sieci neuronowych i procesów przetwarzania danych, który mierzy wpływ emocji społecznych na zachowania i na wskaźniki biznesowe.   

Nasz system Emotiv, dzięki wykorzystaniu kamery komputera lub smartfona, daje możliwość badania emocji dowolnej liczbowo grupy konsumentów w naturalnych sytuacjach zakupowych/korzystania z produktu/etc. Dostarczy on wiedzę dodatkową dla consumer experience, która nie tylko wyjaśni zachowania, ale będzie podstawą doboru sposobów wpływu na zachowania użytkowników.

System będzie oderwany od rozwiązań hardwarowych, a zakres wykrywanych emocji oraz danych o postrzeganiu będzie bardzo szeroki. Jest to rozwiązanie interdyscyplinarne bazujące na Computer Vision, nauce o emocjach, wiedzy biznesowej. Nie jest to aplikacja ani rozwiązanie hardwarowe, ale system algorytmów pozwalających na precyzyjne wnioskowanie, bazujący na sieciach neuronowych. Rozwiązanie łączy ocenę emocjonalną, uwagę poświęconą danemu analizowanemu przedmiotowi z biznesowymi regułami wynikającymi z pomiaru, dając proste narzędzie, które uczyni sytuacje laboratoryjne dostępnymi dla codziennych analiz i predykcji.

Zaproponowana przez nas rezygnacja z drogiego, hardwarowego rozwiązania na rzecz softwarowego, otworzy dostęp do takich badań dla firm z sektora MSP.

Kategorie
Zespoły

StoryPlanetGo – łatwość zwiedzania z aplikacją

StoryPlanetGo to płatna platforma turystyczna łącząca przewodników i ekspertów z różnych dziedzin z żądnymi wiedzy turystami.

Kupowanie papierowych przewodników, przeglądanie ich i tworzenie, na podstawie zebranych informacji, planu podróży ma swój urok, ale coraz mniej osób dysponuje potrzebnym do tego czasem i ochotą. StoryPlanetGo to innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu użytkownik otrzyma to czego naprawdę potrzebuje – gotowe trasy do zwiedzania, zawierające ciekawostki zgodne z jego zainteresowaniami.

Opracowane przez zespół projektowy założenia zakładają, że za przygotowanie tras zwiedzania odpowiedzialni będą przewodnicy turystyczni i autorzy blogów w tej tematyce, którzy w ten sposób będą monetyzować swoją wiedzę. Przystępne oprogramowanie umożliwi im szybkie dodawanie kolejnych szlaków, a turyści kupując je będą mieli do dyspozycji gotowe trasy do zwiedzania w formie przewodnika w aplikacji. Innowacyjność projektu polega na wyposażeniu platformy w system automatycznego generowania tras z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji, umożliwiających 

identyfikowanie i generowanie POI (point of interest) na mapie na podstawie analizy treści książek, scenariuszy filmowych oraz artykułów. By następnie połączyć je w wycieczkę wraz z oszacowaniem czasu jej trwania oraz automatycznym przygotowaniem opisów szlaków i atrakcji turystycznych w języku polskim i angielskim. 

Oprogramowanie dostępne jest za pośrednictwem aplikacji mobilnej i systemu desktop, a dla podmiotów B2B w formie SaaS.

Platforma turystyczna umożliwia przewodnikom szybkie tworzenie tras, a kupującym je turystom, łatwość zwiedzania z aplikacją.

Dodatkowo platforma wyposażona jest w innowacyjny system automatycznego generowania szlaków do zwiedzania. Wykorzystuje do tego sztuczną inteligencję, które umożliwia automatyczne identyfikowanie i generowanie POI (point of interest) na mapie. Jest to możliwe dzięki analizie treści książek, scenariuszy filmowych oraz artykułów, a następnie połączenie ich w wycieczkę. Tak powstaje trasa zwiedzania wraz z oszacowaniem czasu do jej przejścia oraz automatycznie generowany opis szlaków i atrakcji turystycznych w języku polskim i angielskim.

Oprogramowanie dostępne jest za pośrednictwem aplikacji mobilnej i systemu desktop, a dla podmiotów B2B w formie SaaS.

http://www.storyplanetgo.com/

Kategorie
Zespoły

Cyberster określi potencjał subskrypcyjny wydawców

Platforma Cyberster pomoże w weryfikacji potencjału subskrypcyjnego wydawców mediowych i projektów eCommerce. Pozwoli dobrać odpowiednie modele subskrypcyjne, wykorzystując lojalność użytkowników w różnych branżach produktowych i usługowych.

Projekt platformy obejmie analizę potencjału danego medium lub dowolnej aktywności e-Commerce w internecie dzięki danym własnym i rynkowym oraz pochodzącym z platform analitycznych, opisujących daną branże i jej potencjał. Istotnym w budowie platformy będzie tworzenie raportów uaktualnianych w czasie pod potencjał subskrypcyjny danego biznesu versus potencjał reklamowy oraz przychodowy z innych źródeł.

Otrzymane wskaźniki stworzą tzw. Sub Creator Pakiet, który pozwoli określić poziom prawdopodobieństwa powodzenia przy zastosowaniu danego modelu subskrypcji bądź podpowiadając zestawy różnych współpracujących ze sobą narzędzi. Twórcy zamierzają wykorzystać algorytmy, zasilane danymi od zleceniodawców i z przestrzeni retargetingowych (reklamowych) oraz AI.

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator

DOFINANSOWANIE: 900 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 020 000,00 ZŁ