Categories
Zespoły

Projekt Suntrail.pl – kuracje kosmetykami uzdrowiskowymi

Kuracje kosmetykami uzdrowiskowymi są znane od lat, ale nie jest wiadome, jak znacząco wpływają one na wydłużenie efektów kuracji stacjonarnych, stąd zazwyczaj wielu pacjentów podchodzi do nich z wielką rezerwą.

Pomysł projektu powstał w wyniku współpracy merytorycznej z funkcjonującym uzdrowiskiem oraz pracującymi w nim lekarzami i rehabilitantami – Latoszyn Zdrój, w Latoszynie k. Dębicy, woj. podkarpackie. Jest to ważny aspekt wyróżniający projekt, także dlatego, że współpraca z uzdrowiskiem była rozwijana w formie testów przeprowadzanych w porozumieniu z Regionalną Komisją Bioetyczną, zarówno przez pracowników uzdrowiska Latoszyn-Zdrój jak i przez chętnych kuracjuszy.

Projekt wychodzi naprzeciw wyzwaniom stojącym przed starzejącymi się społeczeństwami wydającymi coraz więcej środków na poprawę stanu zdrowia zarówno z puli pieniędzy publicznych jak i prywatnych. Będzie się to wiązało zarówno z digitalizacją kuracji pacjentów i potrzebą dalszych optymalizacji procesów związanych z opisanym zjawiskiem.

Z przeprowadzonej analizy rynku lokalnego wynika, że sektor uzdrowisk, medical-spa & wellness i gabinetów oferujących zabiegi i terapie kosmetyczne jest stosunkowo dobrze zaopatrzony w nowoczesne rozwiązania i narzędzia IT/ICT, które jednak są zorientowane głównie na obsługę kwestii i zadań stricte logistycznych i biznesowych. W ofercie liderów globalnych i lokalnych praktycznie brak jest funkcjonalności zorientowanych na zaawansowaną analitykę stosowanych terapii i zabiegów.

W tym segmencie pojawiają się także pierwsze rozwiązania przeznaczone dla monitoringu i zaawansowanej analityki procesów terapeutycznych.

System z racji oparcia na sprawdzonych technologiach, ma predyspozycje do bycia rozwijanym w strategii długofalowej, która może odpowiadać potrzebom uzdrowisk takim jak:

– lepsza efektywność kosztowa działania uzdrowisk i terapii,

– uzyskanie unikatowej wiedzy nt. skuteczności oferowanych terapii i produktów  leczniczych/kosmetycznych,

– możliwość skutecznego wykorzystania uzyskanych danych i wiedzy dla poprawy skuteczności strategii marketingowych,

– możliwość indywidualizacji terapii pod potrzeby pacjenta,

– pozyskanie elementu budowy silnej przewagi konkurencyjnej,

– kontrola nad przebiegiem kuracji,

– monitorowanie obiektywnych i subiektywnych wskaźników kuracji  – mierzenie wskaźnika bólu oraz subiektywna ocena pacjenta danego zabiegu,

– utrzymywanie dotychczasowych pacjentów w roli dalszych klientów (na przykładzie terapii kosmetykami uzdrowiskowymi),

– eksploracja nowych obszarów do zastosowania terapii, bazując na stworzonej bazie wiedzy

Lider projektu: Paweł Kuraś

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki –
Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator AI i Blockchain

DOFINANSOWANIE: 800 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 920 000,00 ZŁ