Categories
Zespoły

Projekt Monetify

Jest to kompleksowe rozwiązanie dla twórców treści i influencerów, które pozwala im skupić się na tworzeniu wartościowych treści, a nie na zarządzaniu biznesem. Platforma będzie umożliwiać łatwe zarządzanie transakcjami, analizę wyników, nawiązywanie kontaktów z firmami i odbiorcami, a także monetyzację treści za pomocą unikalnych mechanizmów, takich jak tokeny NFT.

Co więcej, twórcy mogą traktować Monetify jako swego rodzaju medium społecznościowe, w którym mogą zarządzać swoimi treściami oraz społecznością. Planowana integracja Monetify z popularnymi mediami społecznościowymi i komunikatorami, pozwoli służyć twórcom na różnych platformach, oferując im jedno, scentralizowane miejsce do zarządzania swoją działalnością.

Dysponuje też narzędziami do analizy, które pomogą twórcom zrozumieć, kto jest ich publicznością, jakie treści są najbardziej popularne i jak mogą optymalizować swoje strategie monetyzacji.

Monetify wykorzystuje inteligentne algorytmy uczenia maszynowego do tworzenia dopasowań pomiędzy twórcami a markami, z którymi mają największą szanse na utworzenie wartościowych partnerstw. Algorytm obejmuje również proponowanie fanom twórców tworzący podobny content do ich ulubionych twórców.

Monetify chce też oferować usługi dla firm, które chcą wykorzystać platformę do nawiązania kontaktu z twórcami i influencerami oraz narzędzia do wyszukiwania, analizy i zarządzania kampaniami z twórcami.

Przy tworzeniu Monetify wykorzystywana jest technologia blockchain do obsługi transakcji na platformie. Dzięki temu użytkownikom zapewniona jest przejrzystość, bezpieczeństwo i szybkość transakcji. Pozwala też wprowadzić tokeny NFT, które stanowią unikalną wartość dla korzystających z platformy.

Lider projektu: Adrian Żądło

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki –
Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator AI i Blockchain

DOFINANSOWANIE: 800 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 920 000,00 ZŁ