Categories
Zespoły

Projekt AQMon (Air Quality Monitoring)

Jest dziełem Koła Naukowego IoT INFOTECH – grupy skupiającej uczniów i nauczycieli z Technikum Programistycznego w Białymstoku, zainteresowanych tematyką Internetu Rzeczy (loT-Internet of Things). Jest to zaawansowany i kompleksowy system monitorowania i analizy parametrów środowiskowych. Stanowi przełom w dziedzinie monitorowania warunków w obiektach. Dzięki inteligentnym powiadomieniom, system AQMon informuje użytkowników o potencjalnych problemach z jakością powietrza lub innymi kwestiami środowiskowymi, umożliwiając szybkie działanie.

System AQMon, którego prototyp powstał w listopadzie 2022 r., znacznie ewoluował i rozwinął się, stając się w pełni rozbudowanym narzędziem. Nauczyciele, uczniowie i personel szkolny mogą korzystać z AQMon, aby monitorować różne parametry środowiskowe: jakość powietrza, temperaturę, wilgotność, ciśnienie, głośność i inne. Dzięki technologii LoRaWAN, system AQMon bezprzewodowo gromadzi i przesyła dane z różnych czujników, umożliwiając bieżące śledzenie warunków.

AQMon korzysta z technologii Docker, co oznacza, że jest niezwykle elastyczny i łatwo dostosowuje się do różnych środowisk. Dzięki Dockerowi, AQMon jest skalowalny i można go łatwo wdrażać z różnymi czujnikami, zależnie od konkretnych potrzeb danego obiektu. Ta zdolność do personalizacji i adaptacji sprawia, że AQMon jest niezwykle przydatny dla różnorodnych obiektów.

Mimo że AQMon zaczynał jako prosty prototyp, obecnie jest zaawansowanym systemem, zdolnym do przetwarzania i analizowania zebranych danych. Dzięki temu system jest w stanie zidentyfikować wzorce czy wykrywać anomalie.  Jednym z najważniejszych aspektów AQMon jest to, że nie tylko dostarcza informacji, ale również służy jako narzędzie do aktywnego działania.

Na podstawie zgromadzonych danych, AQMon umożliwia realizację długoterminowych strategii poprawy środowiska w miejscach wdrożenia systemu, poprzez identyfikację obszarów, które wymagają uwagi i interwencji. Dzięki temu, personel może pracować i przebywać w zdrowszych, bardziej komfortowych warunkach.

Dzięki swojej elastyczności, skalowalności i potencjału do dostosowywania się do różnych środowisk, AQMon stanowi ważne narzędzie dla instytucji/przedsiębiorstw dążących do poprawy jakości swojego środowiska pracy.

Liderem projektu jest Back-end Maciej Jakubowicz, zastępcą lidera – Back-end Kamil Aleksandrowicz, opiekunem – Mariusz Kruszewski, koordynatorką – Katarzyna Janewicz. Członkowie INFOTECH: Adam Kamiński, Karol Przybyszewski, Front-end: Jan Dylnicki, Front-end: Kacper Laskowski, Grafika/Front-end: Antoni Zemło, Testowanie/Back-end: Radosław Laskowski, Testowanie/Hardware: Jakub Kisiel

OPtinal: Uczniowie INFOTECH + wybrane osoby z kadry INFOTECH

Strona internetowa: https://ir.infotech.edu.pl

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki –
Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator AI i Blockchain

DOFINANSOWANIE: 800 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 920 000,00 ZŁ