Zespoły

Projekt: Silnik AI dostosowany do specyfiki uczenia w trakcie tranzycji

Jednym z przedsięwzięć w obszarze outsourcingu IT są tzw. programy Transtion & Transformation (T&T). Realizowane są one zawsze podczas zmiany firmy obsługującej dany obszar IT. Motorem zmian dostawcy IT jest zwykle chęć zmniejszenia ceny usług, uzyskanie lepszego serwisu oraz zmniejszenie tzw. długu technologicznego.

Część tranzycji stanowi przeniesienie usług „as is”, a dopiero etap transformacji służy wprowadzaniu usprawnień, zmian czy innowacji.

Przeniesienie usług wiąże się dla nowego dostawcy z koniecznością szybkiej nauki dużej ilości dość prostych czynności, często nie do końca opisanych lub opisanych błędnie (przestarzała dokumentacja). Standardem jest m.in. przeprowadzanie tzw. transferów wiedzy poprzez omawianie procesu i czynności (w tym wyjątków) oraz obserwacje pracy dotychczasowego dostawcy, a następnie uczestniczenie w wykonywanych czynnościach, aż do całkowitego przejęcia danego procesu/usługi.

Koncepcja niniejszego projektu zakłada zastąpienie człowieka na etapie tranzycji sztuczną inteligencją (AI), która poprzez „obserwację” skataloguje oraz wykona czynności wykonywane przez dotychczasowego dostawcę. Produktem projektu będzie silnik sztucznej inteligencji dostosowany do specyfiki uczenia w trakcie tranzycji. Silnik ten będzie mógł być wykorzystywany w ramach licencji przez nowego dostawcę danej usługi IT, a także przez firmy chcące skatalogować/opisać swoje usługi na potrzeby dalszych usprawnień.

Efekty widoczne dla klientów:

1) zmniejszenie kosztów pojedynczej tranzycji 

2) zmniejszenie ryzyka związanego z niedoborem ludzi do tranzycji (często jest to kilkadziesiąt do kilkuset osób)

3) możliwość skatalogowania procesów i czynności na potrzeby usprawnień.

Lider projektu: Agnieszka Sokół-Gorgoń 

Strona: https://pl.linkedin.com/in/agnieszka-sokol-gorgon-pmp-52689a4

Podobne artykuły:

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki –
Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator AI i Blockchain

DOFINANSOWANIE: 800 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 920 000,00 ZŁ