Przygotowywane narzędzie będzie grą/filmem w VR, w której głównym mechanizmem ma być dokonywanie wyborów społecznych/moralnych przez gracza (ucznia szkoły średniej).

Wybory gracza będą miały wpływ na przebieg rozgrywki i otrzymywane informacje zwrotne. Zamierzony produkt jest interaktywny.

Narzędzie pozwoli użytkownikowi doświadczyć różnych sytuacji społecznych w bezpiecznym (wirtualnym) środowisku i wyjaśni rządzące nimi zasady, sugerując możliwe opcje zachowań i wyjaśniając ich konsekwencje w odpowiednim momencie, ucząc tym samym kompetencji społecznych takich jak np. asertywność.

Gra ma być dostępna dla specjalistów w dziedzinie edukacji i terapii (m.in. zespół Aspergera, autyzm, lęk społeczny), a także dla uczniów szkół średnich (w przyszłości również podstawowych).

Lider projektu: Maciej Frasunkiewicz

Informacje: https://www.facebook.com/LifeChoiceVR/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_review_changes=0&show_community_rollback=0&show_follower_visibility_disclosure=0

Podobne artykuły:

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki –
Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator AI i Blockchain

DOFINANSOWANIE: 800 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 920 000,00 ZŁ