Jest to innowacyjne rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, które ma na celu zwiększenie efektywności eksploatacji farm fotowoltaicznych i wiatrowych oraz minimalizację potrzeby manualnej analizy zdjęć.

Aplikacja wykorzystuje zaawansowane mechanizmy AI, takie jak rozpoznawanie obrazów i uczenie maszynowe, do automatycznego generowania kompletnego raportu inspekcji w formie np. PDF.

Dzięki GetVision można generować indywidualne raporty dopasowane do branży, w tym farm fotowoltaicznych i farm wiatrowych, uwzględniające kompleksowość oraz zgodność z normami ISO. Rozwiązanie umożliwia też konfigurację treści raportu PDF oraz reguł klasyfikacji uszkodzeń, co jest unikatowe wśród dostępnych na rynku produktów.

Dodatkowo, GetVision opiera się na chmurze Microsoft Azure oraz AI dostarczanym przez Microsoft, co zapewnia nie tylko skalowalność, ale także bezpieczeństwo i niezawodność systemu.

Rozwiązanie ma na celu propagowanie wykorzystania źródeł odnawialnych energii, zmniejszenie kosztów ich eksploatacji oraz zmianę struktury energii elektrycznej generowanej z użyciem źródeł konwencjonalnych. Może być też wparciem w rozwoju zrównoważonej energetyki, przyczyniając się do ochrony środowiska i budowania przyszłości opartej na odnawialnych źródłach energii.

Lider projektu: Daniel Wielechowski

Strona internetowa: https://getvision.pl/

Podobne artykuły:

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki –
Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator AI i Blockchain

DOFINANSOWANIE: 800 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 920 000,00 ZŁ