AUTOMATEUSZ to system, którego zadaniem jest generowanie i przekazywanie uczniom części lub całości oceny kształtującej, pomoc w zwiększeniu wydajności procesu oceny, zapewnienie poprawy jakości edukacji poprzez eliminowanie stosowania szybkich ale upraszczających/spłaszczających testów.

Analiza sytuacji w szkolnictwie pokazuje, iż nauczyciel prowadzi zajęcia średnio w pięciu klasach  dziennie z ok. 20 uczniami w każdej klasie. W sumie jest to 100 uczniów dziennie. Jeśli nauczyciel poświęci rzetelnie zaledwie 15 minut na przeczytanie, sprawdzenie i przekazanie opinii/oceny 5-stronnicowego wypracowania, to sprawdzenie zadania pisemnego zajmie nauczycielowi 25 godzin na ocenę całej grupy uczniów. To jest bardzo obciążające.

Funkcjonalności proponowanego rozwiązania:

 • automatyzacja czynności weryfikacji przyswojonej wiedzy (testy zamknięte, odpowiedzi otwarte)
 • analiza i przetwarzanie treści programu nauczania
 • generowanie losowych pytań dla użytkownika
 • weryfikacja poprawności udzielonych odpowiedzi ze „zbiorem uczącym”
 • automatyczne ocenianie wyników
 • generowanie ocen kształtujących/opisowych.

Technologie, które zostaną wykorzystane do realizacji produktu:

 • identyfikacja treści edukacyjnych (BIG DATA, WORD2VEC)
 • natural language understanding
 • natural language generation
 • automated essay scoring

Przewaga rozwiązania AUTOMATEUSZ – jako procesu automatyzacji w edukacji:

 • jakość – obiektywna informacja zwrotna kształtująca dotycząca odpowiedzi (teksty lub równania)
 • wydajność – powtarzalność i nieograniczona skalowalność ontime procesu oceny

Grupa docelowa:

1. Szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe – klienci instytucjonalni.

2. Nauczyciele, wykładowcy, egzaminatorzy – klienci indywidualni/użytkownicy.

Lider projektu: Adam Kamiński

Podobne artykuły:

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki –
Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator AI i Blockchain

DOFINANSOWANIE: 800 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 920 000,00 ZŁ