Zespoły

Projekt agregacji danych z różnych źródeł komunikacji

Jest to rozwiązanie, na które składa się system i dołączona do niego aplikacja mobilna, umożliwiająca agregację danych z różnych źródeł komunikacji w szkole: dziennika elektronicznego oraz innych platform tam wykorzystywanych, takich jak Google Workspace lub Slack.

System został stworzony w odpowiedzi na rzeczywisty problem, z którym na co dzień zmagają się uczniowie wielu szkół. Chodzi o dostęp do informacji przekazywanych poprzez zbyt dużą liczbę kanałów.

Nowy system agregujący posiada różne integracje, służące do pobierania danych z innych systemów używanych w szkole. Użytkownik, po przejściu do aplikacji mobilnej, ma łatwy dostęp do najważniejszych danych, takich jak plan lekcji i powiadomienia, przedstawionych w przejrzysty sposób.

Proponowane rozwiązanie może być łatwo rozbudowywane o inne moduły, tworzone konkretnie pod potrzeby danej szkoły.

 W późniejszym terminie jego twórcy planują rozbudowę systemu i utworzenie nowej platformy, ułatwiającej pracę w szkole oraz e-learning.

Lider projektu: Jakub Gryko, Class Hub

Podobne artykuły:

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki –
Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator AI i Blockchain

DOFINANSOWANIE: 800 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 920 000,00 ZŁ