Tomasz Goliński

Partner Zarządzający CofounderZone
Jest Założycielem i Partnerem Zarządzającym funduszu venture capital CofounderZone, który wspiera kapitałowo i merytorycznie rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju w Europie. CofounderZone kładzie duży nacisk na dostarczenie spółkom portfelowym smart money, dlatego realizuje inwestycje przy udziale aniołów biznesu, którzy odznaczają się specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w określonych obszarach gospodarki. Sieć aniołów biznesu CofounderZone to ponad 200 aktywnych inwestorów, gotowych do wsparcia finansowego i mentorskiego najambitniejszych założycieli startupów.
Tomasz posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej oraz corporate finance. Doradzał w przy licznych transakcjach na rynku kapitałowym – emisjach akcji, obligacji, projektach typu project finance oraz procesach restrukturyzacyjnych (łączna wartość zrealizowanych transakcji – 2 mld EUR). Był zaangażowany w projekty dla funduszy private equity oraz transakcje fuzji i przejęć. Zarządzał również portfelem inwestycji w obszarze corporate venture capital w międzynarodowym przedsiębiorstwie z branży rozrywki elektronicznej, gdzie odpowiadał za skalowanie spółek oraz pozyskiwanie nowych innowacyjnych start-upów, wpisujących się w strategię rozwoju przedsiębiorstwa.

Zaproszony przez Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii do przygotowania strategii i wizji dla projektu Electromobility Poland, który w swoich założeniach miał stanowić platformę do współpracy pomiędzy innowacyjnymi przedsiębiorstwami, korporacjami, uniwersytetami oraz agencjami rządowymi, w celu konstrukcji i komercjalizacji polskiego samochodu elektrycznego, produkowanego na masową skalę.

Zdobywał swoje doświadczenie zawodowe w IPOPEMA Securities, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Śląskim ING, Polskiej Grupie Energetycznej oraz Kinguin.  Mentor Alchemist Accelerator oraz Warsaw Accelerator. Zasiada w licznych radach nadzorczych spółek technologicznych.

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Studiował również na University of Applied Sciences w Osnabruecku. Jest absolwentem Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, w ramach którego realizował badania do rozprawy doktorskiej na Stanford University w Dolinie Krzemowej. Tematyka realizowanych badań skupiała się na implementacji i rozwoju innowacyjnych technologii w obszarze clean-tech oraz resource innovation.

Od 2013 r. posiada Certyfikat Autoryzowanego Doradcy Alternatywnego Rynku Obrotu GPW. Posiada również certyfikaty potwierdzające umiejętności w zakresie inwestycji typu venture capital m.in. Kauffman Fellows, Stanford University, University of California Berkeley, Google oraz Procter&Gamble.