Kategorie
Zespoły

Thermosafety: Inteligentny system bezpieczeństwa

Przeznaczony do monitorowania bezpieczeństwa w różnych środowiskach pracy, szczególnie w przedsiębiorstwach posiadających duże linie produkcyjne, wykorzystujące roboty i współpracę z człowiekiem oraz wykorzystujących specjalistyczne maszyny, dla których zastosowanie standardowych kurtyn bezpieczeństwa jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

W projekcie Thermosafety twórcy dążą do połączenia algorytmów sztucznej inteligencji z normami bezpieczeństwa. Industry 4.0. to już rewolucja przemysłowa, w której dużego znaczenia nabiera integracja ludzi i maszyn z wykorzystaniem internetu i technologii informacyjnych.

Klasyczne systemy oparte o bariery optyczne ograniczają pełną, bezpieczną współpracę z robotem z kilku powodów. Nie są w stanie klasyfikować czy w strefie zagrożenia jest człowiek – czy nieczłowiek. Nie dają  możliwości w łatwy sposób zdefiniować różnych stref bezpieczeństwa. Ponadto klasyczne systemy nie są skalowalne,  więc rozbudowa wymaga bardzo często przeprojektowania systemu i zakupu nowych urządzeń.  

Obecnie w miejscach współpracy człowiek-robot stosowane są tzw. wygrodzenia. Podstawową wadą takiego rozwiązania jest wyłączenie z ruchu dużej powierzchni fabryki. To z kolei powoduje, że wiele przedsiębiorstw wciąż zwleka z robotyzacją, mając ograniczoną przestrzeń. Głównym zadaniem projektu jest opracowanie systemu, który zapewni bezpieczeństwo w obszarze roboczym poprzez wykorzystanie systemów wizyjnych, pracujących w różnych zakresach spektralnych.

Połączenie tych modalności zapewnia urządzeniu Thermosafety możliwość skutecznej detekcji człowieka w obrębie roboczym robota lub innej maszyny przemysłowej, stanowiącej potencjalne niebezpieczeństwo dla osób
znajdujących się w pobliżu. Opracowana technologia oraz produkt pozwalają na definiowanie wirtualnych  kurtyn oraz obszarów bezpieczeństwa, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników.


Cechy produktu Thermosafety

1. Potrafi odróżnić człowieka od maszyn/przedmiotów statycznych i dynamicznych. W stosunku do standardowych systemów bezpieczeństwa istnieje możliwość definiowania, kiedy należy aktywować alarm. Ten cel może być osiągnięty dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji, a szczególnie głębokiego uczenia.
2. Pozwala zdefiniować w łatwy i szybki sposób różne, wirtualne strefy bezpieczeństwa (np. czerwona – jej przekroczenie całkowicie zatrzymuje robota i włącza system alarmowy, żółta – robot zwalnia i włącza system
ostrzegawczy).
3. Jest modularny, zmiana ustawień systemu wiąże się przede wszystkim ze zmianami w oprogramowaniu (np. zmiana stref, dodanie stref).
4. System pozwala również na zaimplementowanie funkcji nadzorowania strefy, wraz z detekcją konkretnych sekwencji czy akcji ruchowych.

Projekt Thermosafety wprowadza innowację na dwóch poziomach:

1. produktowej – ponieważ celem jest wprowadzenie na rynek nowego urządzenia pozwalającego na rewolucyjne podejście do zabezpieczenia miejsca współpracy człowiek-robot.
2. technologicznej – gdyż efektem realizacji projektu jest oprogramowanie i algorytmy oparte o sztuczną inteligencję. Zebrane zbiory uczące oraz opracowane metody są uniwersalne, możliwe do wykorzystania w wielu fabrykach.

Inteligentny system bezpieczeństwa bez fizycznych barier – Thermosafety by Unitem

Kategorie
Blog

DemoDay zakończył program Akcelerator Innovatorium

W czwartek, 8 grudnia, odbył się DemoDay kończący cykl edukacyjny Akceleratora Innovatorium. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej (offline i online) a swoje pitch decki zaprezentowało 11 z kilkudziesięciu zespołów i projektów biorących udział w programie.

Za wszystkimi zespołami, uczestnikami programu Akcelerator Innovatorium, cykl zajęć z obszaru zarządzania strategicznego i modeli biznesowych opartych na wykorzystaniu sztucznej inteligencji. W jego ramach uczestnicy uzyskali wsparcie doświadczonych mentorów oraz doradztwo w zakresie finansowania zespołów oraz współpracy z funduszami Venture Capital. Ostatecznie swoje produkty i pomysły 8 grudnia zaprezentowały:

 1. Thermosafety
 2. RoboStylist
 3. MobilGo
 4. Let’s Meet
 5. Mediprintic
 6. TattoArtist
 7. MasterMatch
 8. Emotiv
 9. Storyplanetgo
 10. Last Willow
 11. Predictus Spech

Pytania dotyczące zarówno fazy zaawansowania, przychodów, konkurencji czy planów rozwoju wszystkim zespołom obecnym na sali DemoDay oraz łączącym się zdalnie zadawali: Przemysław Jurgiel-Żyła, investment director/board member Movens Capital, Tomasz Goliński, Partner Zarządzający Cofounder Zone. Z ramienia Akceleratora spotkanie poprowadził Paweł Nowacki, przewodniczący Rady Fundacji Think Thank Innovatorium.eu.

Po przywitaniu uczestników i przedstawieniu programu uczestnicy DemoDay obejrzeli 3-minutowy skrót debaty o AI, którą zorganizował Think Thank Innovatorium.eu. W rozmowie pt. „Rola biznesu i polskiej nauki w rozwoju sztucznej inteligencji” udział wzięli:

– prof. Akademii Leona Koźmińskiego Aleksandra Przegalińska dr hab., Zakład Zarządzania w Społeczeństwach Sieciowych i Cyfrowych

– dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, Dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Lider Podgrupy Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji w KPRM

– prof. UW dr hab. inż. Wiesław Cetera, Katedra Technologii Informacyjnych UW

– dr Waldemar Kozioł, Katedra Gospodarki Narodowej, Pracownia Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Zarządzania UW

– dr Krzysztof Rychlicki-Kicior, CEO Makimo sp. o.o., dziekan Studiów Informatycznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

 • Akcelerator Innovatorium był dofinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu. 
 • Innovatorium to Think Tank skoncentrowany na innowacyjności, rozwoju technologii i nowych mediach. Prowadzi badania i analizy w ważnych obszarach dla rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki takich jak rozwój startupów, fundusze Venture Capital, współpraca nauki z biznesem, transformacja cyfrowa i zarządzanie innowacją. Dostarcza wiedzę poprzez raporty i publikacje oraz uczestniczy w debacie publicznej poprzez organizację wydarzeń oraz współpracę z mediami.
Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator

DOFINANSOWANIE: 900 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 020 000,00 ZŁ