Andrzej Kozakiewicz

Inżynier budownictwa lądowego, urodzony w Gdańsku. W latach 1989 – 91 wicedyrektor Fundacji Gospodarczej NSZZ Solidarność, członek Komitetu Wyborczego Lecha Wałęsy w wyborach 1990 roku.  Po wyborach jako sekretarz Prezydenta RP do spraw ekonomicznych zajmował stanowisko podsekretarza stanu (od 26 listopada 1991 do 31 stycznia 1995), sekretarza stanu (1 lutego 1995 do 22 grudnia 1995) a od 21 sierpnia 1995 do 22 grudnia 1995 również   ministra stanu i zastępcy szefa w Kancelarii Prezydenta RP[3]. Odpowiadał w niej za kwestie gospodarcze oraz przygotowanie wizyt oficjalnych Prezydenta Lecha Wałęsy za granicą. Współtwórca wraz z Bogdanem Chojną konkursu Teraz Polska. W późniejszych latach zajął się działalnością biznesową, tworząc firmę JAS Doradztwo Strategiczne. Był również wspólnikiem i członkiem rad nadzorczych wielu spółek,